خواندنیهای با ارزش

تعداد نتیجه: 1آن که میخواهد یتیم خسته را
باز یابد جنت دربسته را
Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/2e1dc7a99aa1eca01362b32f52214673.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506