بدترین #شکنجه برای #انسان این است که از #فساد همه‌چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ‌چیز #قادر نباشد...ای فتنه و #فساد، تو چه زود در اندیشه مردان ناامید رخنه می كنی.تعصّب بورزید به خصلتها و عادات پسندیده، مانند حمایت و حفظِ حقوق همسایگی و وفا به پیمان و اطاعت نیكوكار و مخالفت با خودخواهی و فراگرفتن فضل و فضیلت و بزرگ شمردن معصیتِ قتل نفس، و انصاف به خلق و فرو بردن غضب و پرهیز از #فساد در روی زمین.زنِ آزاد باعث اصلاح خانه و كنیز باعث #فساد خانه است. (زیرا زن، خود را ملزم به اطاعت از شوهر میداند و دیگران نیز به او منظور بد ندارند ولی به كنیز با منظور خاصّی نگاه كرده و ممكن است آن كنیز لغزش كند.)حضرت شعیب (ع)
در جنوب سرزمین شام، کنار خلیج عقبه، شهرى آباد و پر نعمت قرار داشت که (مدین) نامیده میشد.
ساکنان مدین با مناطق اطراف خود، مانند مصر، فلسطین و لبنان روابط تجارى داشتند و از نعمتهاى گوناگون و فراوان بهره مند بودند.
ثروت و امکانات مالى، زندگانى پر از رفاه و کامروائى، اهل مدین را بسوى غفلت و #فساد کشانید و آنها به بت پرستى روى آوردند.
علاوه بر پرستش بتها، آلودگیهاى اخلاقى و ناهنجارى هاى اجتماعى و اقتصادى گوناگونى در میان آنان رواج یافت که مهمترین آنها خیانت در اموال مردم و کم فروشى بود.
شعیب که مردى بزرگوار و نیک اندیش و سخنورى توانا بود، بفرمان خداوند متعال، زبان نصیحت و هدایت آنان گشود و در نهایت عطوفت و مهربانى، همانند پدرى دلسوز، آنانرا ازانحراف و گناه بر حذر..نقش روحانیت شیعه در نهضتها
یک آمریکائی که ظاهراً مسلمان شده به نام ( حامد آلکار ) کتابی نوشته به نام ( نقش روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت ایران ) که به فارسی هم ترجمه شده . . . در این کتاب بخوبی روشن شده است که در طول دویست و پنجاه سال دوره قاجاریه ، علمای شیعه همواره درگیر مبارزه با سلاطین و در کار رهبری نهضتهای ضد سلاطین بوده اند . . . وبخوبی این نکته را روشن می کند که روحانیت شیعه همواره در کنار مردم بوده و به سود مردم قیام و حرکت می کرده است .
در همین نهضت ملی شدن نفت ایران که شاهد آن بودیم دیدیم که روحانیت شیعه به رهبری ( آیت اللّه خوانساری ) و ( آیت اللّه کاشانی ) و همکاری فدائیان اسلام چه نقش عظیمی داشتند و اگر قدرت و نفوذ اینها نبود محال بود که نفت ایران ملی شود .
در نهضت دیگری که از پانزده..شیخ ابوالحسن نوری خمهای شراب معتضد را شکست
( محقق سبزواری ) در حالات ( شیخ ابوالحسن نوری ) گفته است : او منزوی و گوشه نشین بود و اگر منکری را می دید از آن جلوگیری می کرد و اگر چه بیم کشتن در آن باشد . روزی برای وضو و طهارت کنار دجله رفت زورقی دید که در آن سی خم سر به مهر بود که به آنها نوشته بود لطف شیخ ، بسیار تعجب کرد از ملاح پرسید در این خمها چه باشد ؟ ملاح گفت : فضولی نکن در این خمها شراب است که به جهت تشریفات مجلس خلیفه آورده اند ، شیخ چوبی که در زورق بود برداشت و همه آن خمها را شکست . ملاح به داد و فریاد آمد و ماءمورین را خبر کرد ، شیخ را گرفتند و نزد ( معتضد ) که خلیفه ای بسیار بیرحم و شمشیرش همیشه پیش از سخنش بود بردند ، مردم بغداد از بردن شیخ غمناک شدند . معتضد به شیخ بانگ زد : ( تو به چه جراءت و به امر کی این..چشم چرانی یعنی این که انسان به حق خودش قائل نباشد در دیدن، یعنی از حق خود پافراتر نهادن و به حقوق دیگران تجاوز کردن.
چشم چرانی یعنی که انسان می خواهد خودش را مالک همه کس بداند یعنی زیاده خواهی و خودخواهی.
چشم چرانی یعنی که انسان دوست داشته باشد، جاهای بیشتری از نامحرمان را ببیند و یا اگر نبیند تصور کند.
چشم چرانی یعنی چشم بر غیرت دیگران بستن و غیرت و ناموس دیگران را نادیده انگاشتن.
چشم چرانی یعنی گرم کردن بازار #فساد در جامعه، یعنی دودی در چشم همه، حتی خانواده فرد چشم چران.
چشم چرانی یعنی شراکت در بی حجابی دیگران و تشویق و جایزه برای بی عفتان.
چشم چرانی یعنی مقابله با امام زمان، چرا که او حجاب و عفاف را برپاخواهد کرد.
چشم..سوره الإسراء آیه 4
ما به بني اسرائيل در کتاب (تورات) اعلام کرديم که دوبار در زمين #فساد خواهيد کرد، و برتري‌جويي بزرگي خواهيد نمود.سوره الليل آیه 4
(قسم به اين آيات الهي) که سعي و کوشش شما مردم بسيار مختلف است (برخي بر صلاح و برخي بر #فساد مي‌کوشيد).سوره الإسراء آیه 4
و در کتاب (تورات، يا در لوح محفوظ و کتاب تکوين الهي) خبر داديم و چنين مقدر کرديم که شما بني اسرائيل دو بار حتما در زمين #فساد و خونريزي مي‌کنيد و تسلط و سرکشي سخت ظالمانه مي‌يابيد (يک بار به قتل اشعيا و مخالفت ارميا، و بار ديگر به قتل زکريا و يحيي).سوره الإسراء آیه 4
ما در تورات به بني اسرائيل خبر داديم که قطعاً دو بار در زمين #فساد مي کنيد و [در برابر طاعت خدا] به سرکشي و طغيان [و نسبت به مردم به برتري جويي و ستمي ] بزرگ دچار مي شويد.سوره الحجر آیه 4
و هيچ شهري را [به خاطر #فساد فراگيرش] نابود نکرديم مگر اينکه براي آن سرنوشتي معين [وروزگار ودوره اي تغييرناپذير] بود.سوره الإسراء آیه 5
پس هنگامي که [زمان ظهور] وعده [عذاب و انتقام ما به کيفر] نخستين #فسادانگيزي و طغيان شما فرا رسد، بندگان سخت پيکار ونيرومند خود را بر ضد شما برانگيزيم، آنان [براي کشتن، اسير کردن و ربودن ثروت و اموالتان] لابه لاي خانه ها را [به طور کامل و با دقت] جستجو مي کنند؛ و يقيناً اين وعده اي انجام شدني است.سوره الإسراء آیه 8
اميد است که پروردگارتان [در صورتي که توبه کنيد] به شما رحم کند و اگر به طغيان و #فساد برگرديد، ما هم [به کيفر شديد و عذاب سخت] بازگرديم، و دوزخ را براي کافران، زنداني تنگ قرار داديم.سوره فاطر آیه 10
کسي که خواهان عزّت است (بايد از خدا بخواهد چرا که) تمام عزّت براي خداست؛ سخنان پاکيزه به سوي او صعود مي‌کند، و عمل صالح را بالا مي‌برد؛ و آنها که نقشه‌هاي بد مي‌کشند، عذاب سختي براي آنهاست و مکر (و تلاش ا#فسادگرانه) آنان نابود مي‌شود (و به جايي نمي‌رسد)!سوره الجن آیه 10
و ما هنوز نمي‌دانيم که آيا عاقبت براي مردم زمين (با اين مذاهب و اعمال مختلف که دارند) شرّ و #فساد خواسته‌اند يا که خداي آنها بر هدايت آنان رشد و خير و صلاح آنها را منظور دارد؟سوره البقرة آیه 11
و هنگامي که به آنان گفته شود: «در زمين #فساد نکنيد» مي‌گويند: «ما فقط اصلاح‌کننده‌ايم»!سوره البقرة آیه 11
و چون آنان را گويند که #فساد در زمين نکنيد، گويند: تنها ما کار به صلاح کنيم.سوره البقرة آیه 11
چون به آنان گويند: در زمين #فساد نکنيد، مي گويند: فقط ما اصلاح گريم!سوره الفجر آیه 12
و #فساد فراوان در آنها به بار آوردند؛
سوره الفجر آیه 12
و در آنها #فساد وتباه کاري فراواني به بار آوردند؟سوره البقرة آیه 12
آگاه باشيد! يقيناً خود آنان #فسادگرند، ولي درک نمي کنند.سوره الأنبياء آیه 13
(در آن حال به آنها خطاب شد که) مگريزيد و رو به کامرانيها و خانه‌هاي خود آريد (و به اصلاح #فسادکاري خويش بپردازيد) که روزي ممکن است از آن بازخواست شويد.سوره محمد آیه 22
اگر (از اين دستورها) روي گردان شويد، جز اين انتظار مي‌رود که در زمين #فساد و قطع پيوند خويشاوندي کنيد؟!سوره محمد آیه 22
شما منافقان اگر (از فرمان خدا و اطاعت قرآن) روي بگردانيد آيا جز اين اميد مي‌بريد که در زمين #فساد و قطع رحم کنيد؟سوره الأنبياء آیه 22
اگر در آسمان و زمين غير از خداي يکتا خداياني وجود داشت همانا خلل و #فساد در آسمان و زمين راه مي‌يافت، پس (از نظم ثابت عالم) بدانيد که پادشاه ملک وجود خداي يکتاست و از توصيف و اوهام مشرکان پاک و منزه است.سوره محمد آیه 22
پس اگر [از خدا و پيامبر] روي گردان شويد آيا از شما جز اين انتظار مي رود که در زمين #فساد کنيد و [بر سر مال و منال دنيا] قطع رحم نماييد؟سوره الرعد آیه 25
آنها که عهد الهي را پس از محکم کردن مي‌شکنند، و پيوندهايي را که خدا دستور به برقراري آن داده قطع مي‌کنند، و در روي زمين #فساد مي‌نمايند، لعنت براي آنهاست؛ و بدي (و مجازات) سراي آخرت!