جملات تکان دهنده دکتر علی شریعتی درباره قرآن:

قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز می شود و با نام مردم پایان می پذیرد.
کتابی آسمانی است اما ــ بر خلاف آنچه مؤمنین امروزی می پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می کنند ــ بیشتر توجهش به طبیعت است و زندگی و آگاهی و #عزت و قدرت و پیشرفت و کمال و جهاد!

کتابی است که نام بیش از ۷۰ سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از ۳۰ سوره اش از پدیده های مادی و تنها ۲ سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز!
کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست …

کتابی است که نخستین پیامش خواندن است و افتخار خدایش به تعلیم انسان با قلم… آن هم در جامعه ای و قبایلی که کتاب و قلم و تعلیم و تربیت مطرح نیست.
این کتاب از آن روزی که به..داستان زیبا و آموزنده:-

علم
ثروت
#عزت

هرسه باهم رفیق بودند، و با یکدیگر بسیار محبت هم داشتند زمانی فرا رسید که این رفیقها باید از همدیگر جدا میشدند هرسه آنها از همدیگر سوال کردند که دوباره در کجا باید دیدار کنیم؟

#علم گفت: من در مکتب، مدرسه و مسجد دریافت خواهم شد.
#ثروت گفت: من در نزد ثروتمندان و قصرها دریافت خواهم شد.
ولی #عزت خاموش ماند و چیزی نگفت:
هردو رفیق علت خاموشی را پرسیدند، سپس #عزت یک آه سردی کشید و گفت؛
اگر من یکبار رفتم دوباره بر نمیگردم....
مراقب باشیم که از همه چیز کرده #عزت و شرف بر ما و شما اهميت ولأي دارد.حضرت محمد (ص) می فرماید: که #عزت و شرف یک مؤمن پیش خدا بسیار قدر دارد.20 راز خوشبختی در خانواده!

1. خوش بختی خانه در خدا پرستی است.
2. #عزت خانه در دوستی است.
3. ثروت خانه در شادی است.
4. زیبایی خانه در پاکیزگی است.
5. پاکی خانه در پرهيزگارى است.
6. نیاز خانه در معنویات است.
7. استحکام خانه در تربیت است.
8. گرمی خانه در محبت است.
9. صفای خانه در محبت است.
10. پیشرفت خانه در قناعت است.
11. لذت خانه در سازگاری است.
12. سعادت خانه در امنیت است.
13. روشنایی خانه در آرامش است.
14. رفاه خانه در حرمت و تفاهم است.
15. ارزش خانه در اعتماد و اطمینان است.
16. سلامتی خانه در نظافت و پاکیزگی است.
17. صفت خانه در انصاف و گذشت است.
18. شرافت خانه در لقمه حلال است.
19. زینت خانه در ساده بودن است.
20. آسایش خانه در انجام وظیفه است.برای به دست آوردن #عزت و فخر دنیا به رقابت ناشایست نپردازید و به زینت و نعمتهای دنیا دل خوش نكنید، و از دشواریها و سختیهایش شیون به راه نیندازید، زیرا عزّت و فخر دنیا رو به انقطاع و زینت و نعمتهایش رو به زوال، و دشواریها و سختیهای آن رو به فنا و نابودی است.هیچ علمی مانند اندیشه، و عبادتی مانند ادای واجبات و هیچ ایمانی مانند شرم و حیا و هیچ شكیبایی و حیثيّتی مانند تواضع و فروتنی و هیچ شرفی مانند علم و هیچ #عزتی مانند متانت و بردباری، و هیچ یاری و یاوری محكمتر از مشورت نمیباشد.لشكریان با اذن خداوندی نگهبانان رعيّت، و موجب افتخار و زینت زمامداران و #عزت دین و طرق ایجاد امنیت در جامعه میباشند، و برای رعيّت، استقرار و اسقامتی نیست، جز با لشكریان.برای به دست آوردن #عزت و فخر دنیا به رقابت ناشایست نپردازید و به زینت و نعمتهای دنیا دل خوش نكنید، و از دشواریها و سختیهایش شیون به راه نیندازید، زیرا عزّت و فخر دنیا رو به انقطاع و زینت و نعمتهایش رو به زوال، و دشواریها و سختیهای آن رو به فنا و نابودی است.سخنان مهم امام خمینی درباره مجلسی
در اینجا خوانندگان محترم را به شنیدن سخنان بسیار مهم ( امام خمینی رحمه الله علیه ) در این مورد جلب می کنم : ( در امور سیاسی در این صد و چند سال اخیر که نزدیک به زمان ماست و یا مقداری پیشتر برویم می بینیم طایفه ای از علما از مقاماتی گذشته اند و به بعضی از سلاطین متصل شده اند با این که می دیدند مردم با سلاطین مخالفند ولی برای ترویج دیانت ، برای ترویج تشیع اسلامی ، برای ترویج مذهب به سلاطین متصل شدند و آنان را به ترویج مدهب تشیّیع وادار کردند . آنها آخوند درباری نبودند این اشتباهی است که بعضی از نویسندگان ما ( اشاره به دکتر علی شریعتی است ) می کنند ، این آقایان اهداف سیاسی داشتند ، اغراض دینی داشتند . به محض این که به گوش کسی خورد مرحوم ( مجلسی ) رضوان اللّه علیه ( محقق..از نوازندگی به بندگی خدا برگشت
یکی از گویندگان مذهبی می گفت : به همراه عده ای از وعاظ به سوی شهری می رفتیم یکی از وعاظ به راننده ماشین که جوانی بود پرخاش کرد ، اما راننده جوان هیچ گونه عکس العملی نشان نداد و به سکوت مؤ دبانه گذراند ، وقتی به مقصد رسیدیم من به جای دوست واعظم از راننده عذرخواهی کردم ، راننده گفت : من با خودم عهد کرده ام به آقایان علما مخصوصاً گویندگان مذهبی احترام کنم هر چند از ناحیه آنها ناراحتی ببینم ، آنگاه سرگذشت خود را این طور تعریف کرد؛
من یک نوازنده ومطرب بودم و مرتکب هر گونه گناه و آلودگی می شدم و اصلا با دین و نماز و روزه رابطه ای نداشتم تا اینکه ایام ( عاشورا ) و عزاداری امام حسین علیه السلام رسید شب ( تاسوعا ) خانواده من همه به مسجد رفتند من در خانه تنها بودم حوصله ام سر..اثر عالم
از ویژگیهای ( محدّث قمی ) نفوذ کلمه بود که چون سخنان و گفتارش از دل بر می خاست و خود به آنها معتقد بود و قبل از دیگران به آنها عمل می کرد در شنوندگان و مخاطبین تاءثیری مخصوص داشت .
برخی از آنان که پای درسهای اخلاق و مواعظ سودمند ایشان حاضر می شدند گفته اند : ( سخنان آن مرحوم چنان بود که تا یک هفته انسان را از تمام سیّئات و پندارهای ناروا و گناهان باز می داشت و به خدا و عبادت متوجّه می کرد ) .
یکی دیگر از خصلتهای پسندیده آن مرحوم پای بندی به نماز شب و شب زنده داری و قرائت قرآن و تلاوت ادعیه واوراد و اذکار ماءثوره از ائمه معصومین علیهم السلام بود و در این رابطه فرزند بزرگش می گوید : ( تا آنجا که من خاطر دارم بیداری آخر شب از آن مرحوم فوت نشد حتی در سفرها . ) خصیصه دیگر ایشان..قرآن:
#قرآن کتابی است که با نام خدا آغاز می شود و با نام مردم پایان می پذیرد.
#کتابی آسمانی است اما ــ بر خلاف آنچه #مؤمنین امروزی می پندارند و بی ایمانان امروز قیاس می کنند ــ بیشتر توجهش به #طبیعت است و #زندگی و آگاهی و #عزت و قدرت و پیشرفت و کمال و #جهاد!
کتابی است که نام بیش از ۷۰ سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است و بیش از ۳۰ سوره اش از پدیده های مادی و تنها ۲ سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز!
کتابی است که شماره آیات جهادش با آیات عبادتش قابل قیاس نیست ...
کتابی است که نخستین پیامش خواندن است و افتخار خدایش به تعلیم انسان با قلم… آن هم در جامعه ای و قبایلی که کتاب و قلم و تعلیم و تربیت مطرح نیست.
این کتاب از آن روزی که به حیله دشمن و به جهل دوست لایش را بستند،
لایه..
ادامه را بخوانیدسوره الکوثر آیه 3
که محققا دشمن بدگوي تو (عاص بن وائل) مقطوع النسل است (و نسل تو تا قيامت به کثرت و برکت و #عزت باقي است).سوره الفتح آیه 3
و خدا تو را به نصرتي با #عزت و کرامت ياري کند.سوره المنافقون آیه 8
آنها مي‌گويند: «اگر به مدينه بازگرديم، عزيزان ذليلان را بيرون مي‌کنند!» در حالي که #عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولي منافقان نمي‌دانند!سوره المنافقون آیه 8
مي گويند: اگر به مدينه بازگرديم، مسلماً آنکه عزيزتر است [يعني عبدالله بن ابي سلول، رئيس منافقان] آن را که خوارتر است [يعني پيامبر که هنوز به پندار آنان تمکن لازم را به دست نياورده] از آنجا بيرون مي کند. در حالي که #عزت و اقتدار براي خدا و پيامبر او و مؤمنان است، ولي منافقان [به اين حقيقت] معرفت و آگاهي ندارند.سوره فاطر آیه 10
هر که طالب #عزت است (بداند که همانا در ملک وجود) تمام #عزت خاص خدا (و خداپرستان) است. کلمه نيکو (ي توحيد و روح پاک آسماني) به سوي خدا بالا رود و عمل نيک خالص آن را بالا برد. و بر آنان که به مکر و تزوير اعمال بد کنند عذاب سخت خواهد بود و فکر و مکرشان به کلي نابود خواهد شد.سوره الأنبياء آیه 10
همانا ما به سوي شما امت کتابي که مايه شرافت و #عزت شماست فرستاديم، آيا نبايد در اين کتاب بزرگ تعقل کرده و حقايق آن را فهم کنيد؟سوره فاطر آیه 10
کسي که #عزت مي خواهد، پس [بايد آن را از خدا بخواهد، زيرا] همه #عزت ويژه خداست. حقايق پاک [چون عقايد و انديشه هاي صحيح] به سوي او بالا مي رود و عمل شايسته آن را بالا مي برد. و کساني که حيله هاي زشت به کار مي گيرند، براي آنان عذابي سخت خواهد بود، و بي ترديد حيله آنان نابود مي شود.سوره التحريم آیه 11
و باز خدا براي مؤمنان (آسيه) زن فرعون را مَثَل آورد هنگامي که (از شوهر کافرش بيزاري جست و) عرض کرد: بار الها (من از قصر فرعوني و #عزت دنيوي او گذشتم) تو خانه‌اي براي من نزد خود در بهشت بنا کن و مرا از شرّ فرعون (کافر) و کردارش و از قوم ستمکار نجات بخش.سوره الإنسان آیه 13
که در آن بهشت بر تختها (ي #عزت) تکيه زنند و آنجا نه آفتابي سوزان بينند و نه سرماي ز مهرير (بلکه در هوايي بسيار خوش و باغي وسيع و دلکش تفرج کنند).سوره البروج آیه 15
و خداوند عرش (عظيم) و هم با اقتدار و #عزت است.سوره المطففين آیه 23
آنجا بر تختها (ي #عزت تکيه زنند و رحمت و نعمتهاي خدا را) بنگرند.سوره آل عمران آیه 26
بگو: «بارالها! مالک حکومتها تويي؛ به هر کس بخواهي، حکومت مي‌بخشي؛ و از هر کس بخواهي، حکومت را مي‌گيري؛ هر کس را بخواهي، #عزت مي‌دهي؛ و هر که را بخواهي خوار مي‌کني. تمام خوبيها به دست توست؛ تو بر هر چيزي قادري.سوره آل عمران آیه 26
بگو (اي پيغمبر): بار خدايا، اي پادشاه ملک هستي، تو هر که را خواهي ملک و سلطنت بخشي و از هر که خواهي ملک و سلطنت بازگيري، و هر که را خواهي #عزت دهي و هر که را خواهي خوار گرداني، هر خير و نيکويي به دست توست و تنها تو بر هر چيز توانايي.سوره آل عمران آیه 26
بگو: خدايا! اي مالک همه موجودات! به هر که خواهي حکومت مي دهي و از هر که خواهي حکومت را مي ستاني، و هر که را خواهي #عزت مي بخشي و هر که را خواهي خوار و بي مقدار مي کني، هر خيري به دست توست، يقيناً تو بر هر کاري توانايي.سوره المطففين آیه 35
در حالي که بر تختها (ي #عزت تکيه زده و دوزخيان را) مشاهده مي‌کنند.سوره فصلت آیه 41
همانا آنان که به اين قرآن که براي هدايت و يادآوري آنها آمد کافر شدند (چقدر نادانند) در صورتي که اين کتاب به حقيقت صاحب #عزت (و معجز بزرگ) است.سوره الشعراء آیه 44
ساحران هم رسن و طنابها و چوبهاي سحر خود را بيفکندند و به #عزت فرعون قسم ياد کردند که (بر موسي) البته غالب خواهيم شد.سوره الزخرف آیه 44
و مسلماً [اين] قرآن براي تو و قوم تو مايه تذکر [و شرف و #عزت] است، و سپس [درباره آن] بازخواست خواهيد شد.