بدترین #شکنجه برای #انسان این است که از #فساد همه‌چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ‌چیز #قادر نباشد...از برکت آن عالم فرج نزدیک شد
مرحوم ( مجلسی ) از ( حضرت امام زین العابدین ) علیه السلام از ( حضرت رسول صلی الله علیه و آله ) نقل می کند که آن حضرت فرمودند : ( حضرت یوسف علیه السلام ) در وقت رحلت خود به اهلبیت و شیعیان خویش تذکر داد که ( بعد از من شما مبتلا به ظلم خواهید گردید به نحوی که بچه های شما را سر می برند و زنان آبستن شما را شکم پاره می کنند وفَرَجِ شما به دست کسی است که گندم گون و بلند بالا واز اولاد ( لاوی ) پسر یعقوب است ) .
هنگامی که حضرت یوسف از دنیا رفت مردم بنی اسرائیل مبتلا به ظلم فرعون گشتند که بچه های آنها را سر می برید و شکم زنان آبستن را پاره می کرد و آنها به ظلم او صبر می کردند تا این که ظلم فرعون بر آنها زیاد گردید به نحوی که دیگر نتوانستند تحمل کنند ، به خدمت عالمی که در کوه زندگی می کرد..سوره البروج آیه 4
مرگ بر #شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)،سوره الإبراهيم آیه 6
و (اي رسول ما) ياد کن وقتي که موسي به قوم خود گفت: به خاطر آوريد اين نعمت بزرگ خدا را بر خودتان که شما را از فرعونيان نجات داد که آنها شما را به ظلم و #شکنجه سخت مي‌افکندند و پسرانتان را کشته و دخترانتان را (به ذلت و بيچارگي) زنده مي‌گذاشتند و در اين امور ابتلا و امتحان بزرگي از جانب خدايتان بر شما بود.سوره الإبراهيم آیه 6
و [ياد کن] زماني را که موسي به قومش گفت: نعمت خدا را بر خودتان به ياد آوريد، آن گاه که شما را از [چنگال] فرعونيان رهايي بخشيد، [همانان] که پيوسته شما را #شکنجه سخت مي دادند، و پسرانتان را سر مي بريدند، و زنانتان را [براي بيگاري] زنده مي گذاشتند، و در اين [حوادث] آزمايش بزرگي از سوي پروردگارتان بود.سوره البروج آیه 7
و آنچه را از #شکنجه و آسيب درباره مؤمنان انجام مي دادند تماشاگر و ناظر بودندسوره الفجر آیه 10
و فرعوني که قدرتمند و #شکنجه‌گر بود،سوره البروج آیه 10
کساني که مردان و زنان باايمان را #شکنجه دادند سپس توبه نکردند، براي آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است!سوره العنکبوت آیه 10
و از مردم کساني هستند که مي‌گويند: «به خدا ايمان آورده‌ايم!» اما هنگامي که در راه خدا #شکنجه و آزار مي‌بينند، آزار مردم را همچون عذاب الهي مي‌شمارند (و از آن سخت وحشت مي‌کنند)؛ ولي هنگامي که پيروزي از سوي پروردگارت (براي شما) بيايد، مي‌گويند: «ما هم با شما بوديم (و در اين پيروزي شريکيم)»!! آيا خداوند به آنچه در سينه‌هاي جهانيان است آگاه‌تر نيست؟!سوره الفجر آیه 10
و با فرعون نيرومند که داراي ميخ هاي #شکنجه بود؟سوره البروج آیه 10
کساني که مردان و زنان مؤمن را مورد #شکنجه و آزار قرار دادند، سپس توبه نکردند، نهايتاً عذاب دوزخ و عذاب سوزان براي آنان است.سوره العنکبوت آیه 10
و از مردم کساني هستند که مي گويند: به خدا ايمان آورديم. پس هنگامي که در راه خدا #شکنجه و آزار شوند، #شکنجه و آزار مردم را مانند عذاب خدا [غير قابل تحمل] شمارند [و از بيم ادامه يافتنش از ايمان دست برمي دارند] ، و اگر از سوي پروردگارت ياري و نصرتي [چون پيروزي و غنيمت] بيايد، [به مؤمنان] قاطعانه مي گويند: ما هم با شما بوديم. آيا [حال آنان از ديد خدا پنهان است] و خدا به آنچه در سينه هاي جهانيان است [از همه] آگاه تر نيست؟سوره يس آیه 18
آنان گفتند: «ما شما را به فال بد گرفته‌ايم (و وجود شما را شوم مي‌دانيم)، و اگر (از اين سخنان) دست برنداريد شما را سنگسار خواهيم کرد و #شکنجه دردناکي از ما به شما خواهد رسيد!سوره يس آیه 18
باز منکران گفتند که ما وجود شما را به فال بد گرفتيم، اگر (از اين دعوي) دست بر نداريد البته سنگسارتان خواهيم کرد و از ما به شما رنج و #شکنجه سخت خواهد رسيد.سوره الدخان آیه 18
که [به آنان گفت:] بندگان خدا را [که به آزار و #شکنجه شما گرفتارند] به من واگذاريد؛ زيرا من براي شما فرستاده اي امينم.سوره يس آیه 18
گفتند: همانا ما شما را به شومي و فال بد گرفته ايم، اگر [از دعوت خود] باز نايستيد، قطعاً شما را سنگسار مي کنيم، و از سوي ما #شکنجه دردناکي به شما خواهد رسيد.سوره يوسف آیه 25
و هر دو به سوي در کاخ پيشي گرفتند، و بانو پيراهن يوسف را از پشت پاره کرد و [در آن حال] در کنار [آستانه] در به شوهر وي برخوردند؛ بانو به شوهرش گفت: کسي که نسبت به خانواده ات قصد بدي داشته باشد، کيفرش جز زندان يا #شکنجه دردناک [چه خواهد بود؟!]سوره الأنفال آیه 26
و ياد کنيد هنگامي را که شما در زمين گروهي اندک بوديد، و ناتوان و زبون شمرده مي شديد، و همواره مي ترسيديد که مردم [مشرک و کافر] شما را بربايند [تا #شکنجه و آزار دهند ونابود کنند] پس خدا شما را [در شهر مدينه] جاي داد و با ياريش نيرومندتان ساخت، و از [نعمت هاي] پاکيزه اش به شما روزي بخشيد تا سپاس گزاري کنيد.سوره الشعراء آیه 29
[فرعون] گفت: اگر معبودي جز من بگيري، قطعاً تو را از زندانيان [که زير سخت ترين #شکنجه اند] قرار خواهم داد.سوره سبأ آیه 33
باز آنان که ضعيف و تابع بودند به رؤساي متکبر جواب دهند: بلکه مکر و فريب شب و روز شما بود که پيوسته ما را وا مي‌داشتيد که به خداي يکتا کافر شويم و بر او شريکاني قرار دهيم. و چون عذاب قيامت را به چشم مشاهده کنند سخت اظهار پشيماني کنند، و ما زنجيرهاي عقاب به گردن (همه فرماندهان و فرمانبران) اهل کفر نهيم، آيا اين رنج و #شکنجه جز کيفر کردار زشت آنهاست؟سوره ص آیه 41
و بنده ما ايوب را ياد کن، هنگامي که پروردگارش را ندا داد که شيطان [به سبب رنج و #شکنجه اي که دچارش هستم] مرا سرزنش و شماتت مي کند [تا از رحمت تو دلسردم کند.]سوره طه آیه 45
گفتند: پروردگارا! ما مي ترسيم که [پيش از دعوت کردنش به حق] با سخت گيري و #شکنجه بر [ضد] ما پيشي گيرد يا بر سرکشي خود بيفزايد.سوره طه آیه 47
به سراغ او برويد و بگوييد: «ما فرستادگان پروردگار توئيم! بني اسرائيل را با ما بفرست؛ و آنان را #شکنجه و آزار مکن! ما نشانه روشني از سوي پروردگارت براي تو آورده‌ايم! و درود بر آن کس باد که از هدايت پيروي مي‌کند!سوره طه آیه 47
بنابراين [بدون بيم و هراس] به سوي او برويد و بگوييد: ما دو نفر فرستاده پروردگار تو هستيم، پس بني اسرائيل را [از قيد بندگي و بردگي خود آزاد کرده] با ما روانه کن و آنان را #شکنجه مکن، به راستي ما از سوي پروردگارت معجزه اي آورده ايم؛ و درود بر کسي باد که از هدايت [حق] پيروي کند.سوره البقرة آیه 49
و (به ياد آريد) هنگامي که شما را از ستم فرعونيان نجات داديم که از آنها سخت در #شکنجه بوديد، (به حدّي که) پسران شما را کشته و زنانتان را زنده نگاه مي‌داشتند، و آن بلا و امتحاني بزرگ بود که خدا شما را بدان مي‌آزمود.سوره البقرة آیه 49
و [يادکنيد] آن گاه که شما را از [سيطره حکومت ظالمانه] فرعونيان نجات داديم؛ آنان که همواره شما را به سخت ترين صورت #شکنجه مي کردند، پسران شما را سر مي بريدند و زنان شما را [براي بيگاري و کنيزي] زنده مي گذاشتند. و در اين سختي ها ومشکلاتْ آزمايشي بزرگ از سوي پروردگارتان بود.سوره الشعراء آیه 50
گفتند: [در اين #شکنجه و عذاب] هيچ زيان و باکي [بر ما] نيست، يقيناً ما به سوي پروردگارمان باز مي گرديم،سوره النساء آیه 56
يقيناً کساني که به آيات ما کافر شدند به زودي آنان را به آتشي [#شکنجه آور و سوزان] درآوريم، هرگاه پوستشان بريان شود، پوست هاي ديگري جايگزين آن مي کنيم تا عذاب را بچشند؛ يقيناً خدا تواناي شکست ناپذير و حکيم است.سوره آل عمران آیه 56
اما کساني که کافر شدند، آنان را در دنيا و آخرت به عذابي سخت #شکنجه مي کنم و براي آنان هيچ ياوري نخواهد بود؛سوره الصافات آیه 63
ما آن را براي ستمکاران مايه #شکنجه و عذاب قرار داده ايم.