انسان نمی‌تواند با شک زندگی کند ولی با واقعیّت و #حقیقت تلخ می‌تواند 👤 دکتر ´فرهنگ هلاکویی´ 💢 جامعه‌شناس ايرانی مقيم آمريکااگر #حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد بردآی مردم
به گمانم که غلط آمده ایم
راه را برگردیم
جاده از نور خدا، خاموش است
هیچکس، حوصله عشق ندارد اینجا
به خدا، هیچ رسولی به چنین راه، نخوانده ست کسی!
جاده بی آبادی
و سراسر، همه جا، ویرانی ست
تا افق، بذر عداوت كِشتند
راه پر جذبه، ولی بی مقصد
همه همسفران، دلگیرند
و کسی را، غم این قافله، در خاطر نیست
من به چشمان همه همسفران خیره شدم
برق چشمان همه، خاموش است
چشم و دستان همه، پر خواهش
و لب، از گفتن یک خسته نباشی، محروم!
و دل از عشق، تهی
و سکوت، حرف لبهای همه ست
خنده، این واژه دیرینه، کهن، منسوخ است
چاه ها خشک، پر از یوسف بی پیراهن
همه در جمع، ولی «تنهایند»
آی مردم، به گمانم که غلط آمده ایم
قطره ای عشق به همراه کسی نیست، در این راه دراز
و سرابی در پیش، که..دوستی باهر کی کردم سنبلی خوش رنگ بود
ظاهرش اهل #حقیقت باطنش صد رنگ بود
دوستی باهرکی بستم زد به قلبم خنجری
آشناهر جا گرفتم شد نصیب دیگری
دوستی باهر کی بستم باوفا با ما نشد
دل زمارنجید ودیگر هیچ به فکر ما نشدآنچه كه باعث بروز ناراحتی و احساسات منفی در ما می شود، در #حقیقت خود مشكل نیست، بلكه باورهای نادرست ما درباره ی زندگی است كه ایجاد مشكل می كند.بیشتر سختی های زندگی برای این است كه می كوشیم از #حقیقت آن بگریزیم.#حقیقتاً بر مؤمنین لازم است كه نسبت به (بیماری) و دردهای یكدیگر متأثّر شوند همان طوری كه بدن از درد سر، بیقرار میشود (و آرام و قرار ندارد و یك نقطهی كوچكی درد میكند اما تمام بدن، بیخوابی میكشد.)#حقیقتاً پاداش كسی كه غذا (نعمت الهی) را خورده و شكر به جا میآورد، مانند (پاداش) كسی است كه روزهدار و صبور است. (بر سختیهای روزه صبر میكند.)#حقیقتاً فرزند، (موجب) بخل، ترس، نادانی و غم است. (پس اولیاء وظیفه دارند این صفات را از او دور سازند.)#حقیقتاً مؤمن، شیطان را ضعیف و لاغر میكند همان طوری كه یكی از شما شتر خود را به خاطر (سختی) سفر لاغر میكند.در #حقیقت، محنت و رنج، اولین شرط و اساس هستی است.در میان اندوه و خطا و غم، شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند #حقیقت را.در#حقیقت هیچ چیز به اندازه رنج و بدبختی، روح انسان را بزرگ نمی كند.رنجهای ناشی از سركوبی و قوانین بی رحم ناشی از وفادار ماندن به یك الگو، هیچ یك منجر به درك #حقیقت نمی شوند.سعادت جز رؤیا چیز دیگری نیست، فقط به نظر #حقیقت دارد؛ چه وقتی انسان می خواهد میزان زندگی را حساب كند نباید اندازه ی لذتها را بسنجد بلكه باید رنجهایی را كه از آنها رهایی یافته است نیز در نظر بگیرد.عشق در #حقیقت عذاب است، ولی محروم بودن از عشق، مرگ است.فراموش كردن اظهار تشكر و حق شناسی، جزیی از نهاد بشری است. به این ترتیب اگر ما همیشه منتظر باشیم كه مورد تقدیر و تشكر قرار بگیریم، در #حقیقت خود را به سمت یك دنیای پر از غم و ناراحتی هدایت كره ایم.فرد خلوت نشین می گوید كه #حقیقت در كتابها نیست و فیلسوف آن را پنهان می كند. فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن؛ چون می داند كسانی كه او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج كشیدن در دنیا دچار خواهند شد.همواره به یاد داشته باشید ممكن است آنچه را دشواری یا سختی میدانید، به راستی، یك هدیه یا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. این، تنها گذشت و مرور زمان است كه این #حقیقت را روشن خواهد كرد.خوب است كه #حقیقت كالا نیست و هیچ كس نمی تواند آن را در اختیار تو بگذارد، وگرنه ارزشش را از دست می داد.برای اینكه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل كنم، میل فوق العاده ای دارم كه بدانم چگونه می توان بین #حقیقت و غیر #حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قایل شد.از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این #حقیقت به شما كمك خواهد كرد.ایمان با آرزو كردن نیست (و به دست نمیآید) بلكه ایمان در قلب جای میگیرد و با عمل به #حقیقت میرسدایمان به #حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.آنچه كه باعث بروز ناراحتی و احساسات منفی در ما می شود، در #حقیقت خود مشكل نیست، بلكه باورهای نادرست ما درباره ی زندگی است كه ایجاد مشكل می كند.باور درستی كه نتواند منطق خود را اثبات كند، دانایی نیست، اما چون شناخت به #حقیقت است، نادانی هم نمی باشد و این فاصله ی میان دانایی و نادانی است.باور كردن دروغی كه انسان صدبار [ آن را ] شنیده، آسانتر است از #حقیقتی كه انسان حتی یك دفعه هم آن را نشنیده است.باور كنید كه سزاوار رسیدن به آرزوهایتان هستید تا آرزوهایتان به #حقیقت تبدیل شوند.براستی آیا این خداوند است كه انسان را آفریده است یا عكس آن؟ خداوند، درهای فراوانی ساخته كه به #حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام كسانی كه با دست ایمان به آن می كوبند، باز می كند. نیكی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد.به كسی كه #حقیقت را جستجو می كند باور داشته باش و به كسی كه مدعی دستیابی به #حقیقت است شك كن.