سورة التکاثر

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ (1) حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ ٱلْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ (8)
مباهات و افتخار بر يکديگر [به ثروت و کثرت نفرات] شما را [از پرداختن به تکاليف ديني و ياد آخرت] بازداشت؛ (1) تا جايي که گورها را ديدار کرديد [و به تعداد مردگان هم به يکديگر مباهات و افتخار نموديد!!] (2) اين چنين نيست [که شما مي پنداريد] ، به زودي [به آثار شوم اين اوضاع و احوالي که داريد] آگاه خواهيد شد. (3) باز هم اين چنين نيست، به زودي آگاه خواهيد شد. (4) [زندگي واقعي] اين چنين نيست [که مي پنداريد] ، اگر به علم اليقين [که علم استوار و غير قابل ترديد است به آخرت] آگاه بوديد [از تکاليف ديني و توجه به آباد کردن آخرت باز نمي مانديد.] (5) بي ترديد دوزخ را خواهيد ديد. (6) سپس [با وارد شدن در آن،] قطعاً آن را به ديده يقين و باور خواهيد ديد. (7) آن گاه شما در آن روز از نعمت ها بازپرسي خواهيد شد. (8)
شما مردم را افتخار به بسياري اموال و فرزند و عشيره سخت (از ياد خدا و مرگ) غافل داشته است. (1) تا آنجا که به ملاقات (اهل) قبور رفتيد (و به جاي آنکه عبرت گيريد آنجا هم به قبرهاي مردگان خود بر هم مفاخرت کرديد). (2) نه چنين است، به زودي خواهيد دانست (که پس از مرگ به برزخ چه سختيها در پيش داريد). (3) باز هم چنين نيست، حقا خواهيد دانست (که به قيامت با چه عذابها مواجهيد). (4) نه چنين است، حقا اگر به طور يقين مي‌دانستيد (چه حادثه بزرگي در پيش داريد هرگز به بازي دنيا از عالم آخرت غافل نمي‌شديد). (5) البته (پس از مرگ) دوزخ را مشاهده خواهيد کرد. (6) و سپس به چشم يقين آن دوزخ را مي‌بينيد. (7) آن گاه در آن روز از نعمتها شما را باز مي‌پرسند. (8)
افزون طلبي (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. (1) تا آنجا که به ديدار قبرها رفتيد (و قبور مردگان خود را برشمرديد و به آن افتخار کرديد)! (2) چنين نيست که مي‌پنداريد، (آري) بزودي خواهيد دانست! (3) باز چنان نيست که شما مي‌پنداريد؛ بزودي خواهيد دانست! (4) چنان نيست که شما خيال مي‌کنيد؛ اگر شما علم اليقين (به آخرت) داشتيد (افزون طلبي شما را از خدا غافل نمي‌کرد)! (5) قطعاً شما جهنّم را خواهيد ديد! (6) سپس (با ورود در آن) آن را به عين اليقين خواهيد ديد. (7) سپس در آن روز (همه شما) از نعمتهايي که داشته‌ايد بازپرسي خواهيد شد! (8)
The mutual rivalry for piling up (the good things of this world) diverts you (from the more serious things), (1) Until ye visit the graves. (2) But nay, ye soon shall know (the reality). (3) Again, ye soon shall know! (4) Nay, were ye to know with certainty of mind, (ye would beware!) (5) Ye shall certainly see Hell-Fire! (6) Again, ye shall see it with certainty of sight! (7) Then, shall ye be questioned that Day about the joy (ye indulged in!). (8)