سورة القارعة

ٱلْقَارِعَةُ (1) مَا ٱلْقَارِعَةُ (2) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ (5) فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ (6) فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ (8) فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ (9) وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌۢ (11)
آن کوبنده (1) چيست آن کوبنده؟ (2) و تو چه مي داني آن کوبنده چيست؟ (3) روزي که مردم [در سراسيمگي] چون پروانه هاي پراکنده اند (4) و کوه ها مانند پشم رنگين حلاجي شده گردد! (5) اما هرکس اعمال وزن شده اش سنگين و باارزش است؛ (6) پس او در يک زندگي خوش و پسنديده اي است، (7) و اما هرکساعمال وزن شده اش سبک و بي ارزش است، (8) پس جايگاه و پناهگاهش هاويه است، (9) و تو چه مي داني هاويه چيست؟ (10) آتشي بسيار داغ و سوزاناست. (11)
قارعه. (1) قارعه چيست؟ (همان روز وحشت و اضطراب مرگ و قيامت است که دلهاي خلايق را از ترس در هم کوبد). (2) و چگونه حالت آن روز هولناک را تصور تواني کرد؟ (3) در آن روز سخت، مردم مانند ملخ هر سو پراکنده شوند. (4) و کوهها همچون پشم زده شده متلاشي گردد. (5) پس عمل هر کس را در ميزان حق وزني باشد، (6) او در بهشت به آسايش و زندگاني خوش خواهد بود. (7) و عمل هر کس بي قدر و سبک وزن باشد، (8) جايگاهش در قعر هاويه (جهنم) است. (9) و چگونه سختي هاويه را تصور تواني کرد؟ (10) هاويه همان آتش سخت سوزنده و گدازنده است. (11)
آن حادثه کوبنده، (1) و چه حادثه کوبنده‌اي! (2) و تو چه مي‌داني که حادثه کوبنده چيست؟! (آن حادثه همان روز قيامت است!) (3) روزي که مردم مانند پروانه‌هاي پراکنده خواهند بود، (4) و کوه‌ها مانند پشم رنگين حلاّجي‌شده مي‌گردد! (5) امّا کسي که (در آن روز) ترازوهاي اعمالش سنگين است، (6) در يک زندگي خشنودکننده خواهد بود! (7) و امّا کسي که ترازوهايش سبک است، (8) پناهگاهش «هاويه» [= دوزخ‌] است! (9) و تو چه مي‌داني «هاويه» چيست؟! (10) آتشي است سوزان! (11)
The (Day) of Noise and Clamour: (1) What is the (Day) of Noise and Clamour? (2) And what will explain to thee what the (Day) of Noise and Clamour is? (3) (It is) a Day whereon men will be like moths scattered about, (4) And the mountains will be like carded wool. (5) Then, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy, (6) Will be in a life of good pleasure and satisfaction. (7) But he whose balance (of good deeds) will be (found) light,- (8) Will have his home in a (bottomless) Pit. (9) And what will explain to thee what this is? (10) (It is) a Fire Blazing fiercely! (11)