الناس

بگو: پناه مي‌برم به پروردگار مردم،


Naser Makarem Shirazi

896

E