الفلق

بگو: پناه مي‌برم به پروردگار سپيده صبح،


Naser Makarem Shirazi

896

E