الکافرون

و نه شما آنچه را من مي‌پرستم مي‌پرستيد،


Naser Makarem Shirazi

896

E