الماعون

در نماز خود سهل‌انگاري مي‌کنند،


Naser Makarem Shirazi

896

E