العلق

از اينکه خود را بي‌نياز ببيند!


Naser Makarem Shirazi

896

E