العلق

همان کس که انسان را از خون بسته‌اي خلق کرد!


Naser Makarem Shirazi

896

E