الليل

و در آن هنگام که (در جهنّم) سقوط مي‌کند، اموالش به حال او سودي نخواهد داشت!


Naser Makarem Shirazi

896

E