محمد (پیامبر اسلام)

با نیكوكاران همنشینی كن زیرا اگر كار خوبی انجام دادی، تو را ستایش میكنند و اگر گناهی مرتكب شدی، به تو به سختی سخن نمیگویند.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/0a2decf958329eab4016551ebd797f78.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506