محمد (پیامبر اسلام)

برادران (دینی) زیادی داشته باشید زیرا خداوند شما شرم میكند از این كه بندهی خود را در روز قیامت، میان برادرانش، عذاب كند.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/85146deb9e22c87d85f95a6144e5b6c8.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506