محمد (پیامبر اسلام)

بیماران خود را با صدقه درمان كنید زیرا صدقه بیماریها و (هر چیزی كه به شما) عارض (شده است و از آن رنج میبرید) را از شما دور میكند.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/fd562f47b6f1d25d8e0b957e84deebd5.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506