محمد (پیامبر اسلام)

چهار چیز است كه كم آن (هم) زیاد است: فقر، درد، دشمن و آتش.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/0d0b04f7b4f8985f9f3f6117cc711245.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506