محمد (پیامبر اسلام)

چهار خصلت، جزء بدبختی است: خشكی اشك چشم و سختی دل و آرزوی دراز و دوست داشتن به این كه همیشه در دنیا بماند (یعنی از مرگ بیزار باشد.)

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/e6eff048e63966ed4bbd1e367892a135.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506