محمد (پیامبر اسلام)

حقیقتاً مؤمن، شیطان را ضعیف و لاغر میكند همان طوری كه یكی از شما شتر خود را به خاطر (سختی) سفر لاغر میكند.

Warning: fopen(/mnt/backupsvr/cache/loadpage/4ce33d77c4ec2c482c79a386bad7f1ab.c): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1499

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1500

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1501

Warning: file_put_contents(/mnt/backupsvr/cache/cachefilelist.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/ooyta/public_html/engine/oy_functions/public_func.php on line 1506