موی زیبا و صورت زیبا و زبان زیبا (خوب حرف زدن، همگی) مال هستند و ثروت، ثروت است از (هر راه حلالی كه به دست بیاید زیرا مو، صورت و زبان زیبا در جاهایی به درد انسان میخورد.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E