ایمان خود را با (ذكر) لا اله الا الله همیشه تازه كنید (با زبان، اقرار به وحدانيّت و یگانی خدا داشته باشید.)


محمد (پیامبر اسلام)

896

E