خدایا! من از تو سلامتی در ایمان میخواهم، (آن) ایمانی كه همراهش، خوش اخلاقی باشد و توفیقی میخواهم كه مرا به رستگاری برساند.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E