همانا پایبندی به عهد، جزء ایمان است.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E