‎آدم است دیگر !
‎گاهی حوصله ندارد ،
‎دلش گرفتـهـ است ،
‎ناراحت است :)
‎گاهی هم از دستِ
‎زمین و زمان شاکی است !
‎همیشهـ کهـ نمی شود خندید ،
‎نمی شود خوب بود !
‎گاهی هم خستـهـ می شود
‎از این همهـ خوب بودن ،
‎دوست دارد کمی هم بد باشد :)
‎برود و در گوشهـ ای 
‎آدم است ! دل دارد !
‎دلش هم گاهی تنگ می شود :)


ناشناس

896

E