«وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
کسي که به سخنان مردم #گوش فرا مي دهد در حاليکه آن ها ناراضي اند (استراق سمع مي کند) در روز #قيامت در گوشهاي وي #سرب خواهند ريخت.


محمد (پیامبر اسلام)

896

E