کلاغ وقتی قهر میکنه، هزارتا گردو(جوز) به نفع باغبونه


ضرب المثل ایرانی

896

E