علی شاه ظریفی

بعضی‌ها «گوش» دارند؛ اما گوش‌شان، برای شنیدن «غار» ندارد.