توئی زادگاه بومی ام توئی سیراب زتاکســـــــــــــــتان
برای مردمان مردی شیرین است باغ تاکســـــــــــــتان
درختان اش پر از شاه توت جوانان اش دمی مســــتی
بهارش آنقدر سبز است گلستان میشه تاکســـــــــــــتان

عقابان پرزنند آسمان بسوی خـــــــــــــــــــــاک آزادی
که دریای خروشان اش بریزد روی تاکستـــــــــــــــان

کوهستان لانه قمری صدای دلنشین اش صبــــــــــــح
صدا دارند هوا دارند به سوی باغ تاکســــــــــــــــــتان

شمالی لحظه اش تفریح است اگر توت باشد و خاکــی
که باد کوه هندوکش بیارد برگ تاکستــــــــــــــــــــان

به کو های پر از برفش بلوط و ارغوان باشـــــــــــــد
بهار اش تپه های سبز که طفلان عزن تاکستـــــــــــان

ز انگورش شراب سازیم که انتهور باشــــــــــــــــــد
نه در غرب و نه در شرق حسینی های تاکســــــــتان

بخوریم دانه سبز اش که میخواری حرام بر مــــــــن
شمالی خانه سازیم و کنیم غرق سوی تاکســــــــــتان


داوی روشان

896

بدترین #شکنجه برای #انسان این است که از #فساد همه‌چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ‌چیز #قادر نباشد...


هرودت

896

انسان نمی‌تواند با شک زندگی کند ولی با واقعیّت و حقیقت تلخ می‌تواند 👤 دکتر ´فرهنگ هلاکویی´ 💢 جامعه‌شناس ايرانی مقيم آمريکا


دکتر ´فرهنگ هلاکویی´

896

این سه اصل را همیشه به خاطر داشته باش
۱- احترام به خودت
۲- احترام به دیگران
۳- احساس مسئولیّت در قبال اعمال و کارهایت


اچ جکسون براون

896

انسان باید خود رابشناسه


ایمل احمدی

896

بدون هدف ما در دایره ای در حرکت هستیم که به منزل نمیرسیم.


ناشناس

896

مسلمانی دوچیز است و بس نخور مال مردم میآزار کس


ناشناس

896

دوست همه کس دوست هیچ کس است


عطاالله رسا

896

گرگ استخوان در گلویش گیر کرده بود،
به دنبال کسی میگشت که آن را در آورد
تا به لگ لگ رسید و از او درخواست کرد تا او را نجات دهد و در مقابل، گرگ مزدی به لگ لگ بدهد. لگ لگ منقارش را داخل دهان گرگ کرد و استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد.
گرگ به او گفت همین که سرت را سالم از دهانم بیرون آوردی برایت کافی است.


ناشناس

896

پلتو فیلسوف غربی ۳۰۰سال قبل از میلاد به این باور بود که رهبران دولتها باید فیلسوف باشند و یا اینها علم فلسفه را فرا بگیرند تا بتوانند بصورت درست رهبری کنند و مشکلات را حل کنند.


پلوتو

896

اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد برد


امیل زولا

896

بد ترین کلمه ای کاش و اگر می باشد


ناشناس

896

ما را شراب روضه شاهی به کار نیست یک پیاله چایی تلخ یک دوست خرابات کار است


Nematullah

896

نیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کند


سعدی

896

👈 کتاب ´جای خالی سلوچ´ محمود دولت آبادی را ورق میزدم.جایی از کتاب نوشته بود :
´روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب دارد، روشنی دارد، تاریکی دارد، کم دارد، بیش دارد.
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده، تمام میشود، بهار می آید´.
دیدم گوشه ی همین صفحه
نوشته ام : ´از یک جایی به بعد، حال آدم خوب نمیشود´...
حرفم را پس گرفتم، خط زدم جمله ی خودم را. اصلأ همانی که دولت آبادی گفته...
از یک جایی به بعد
آدم
آرام میگیرد،
بزرگ میشود،
بالغ میشود،
و
پای تمام اشتباهاتش می ایستد، سنگینی تصمیمی که گرفته را گردن دیگری نمی اندازد، دنبال مقصر نمیگردد، قبول میکند گذشته اش را،
انکار نمیکند آن را، نادیده اش نمیگیرد، حذفش نمیکند، اجازه میدهد هرچه هست، هرچه بوده در همان گذشته بماند،
حالا باید آینده را بسازد، از نو، به نوعی دیگر.
یاد میگیرد زندگی یک موهبت است، غنیمت است، نعمت است، قدرش را بداند
همه ی اینها را که فهمید یک آرامشی می آید مینشیند توی دلش،
توی روح و روانش.
اینجای زندگی همان جایی است که دولت آبادی گفته
اصلا از یک جایی به بعد
حال آدم
خوب میشود.
میرشفایی روانشناسی


میرشفایی

896

...
محمد (پیامبر اسلام)
این كه در سختی باشم و بعد از آن منتظر آسایش باشم برای من محبوبتر است از این كه در آسایشی باشم كه بعد از آن سختی است


ناشناس

896

شخصی حکایت میکند: در بازار روان بودم، دکانی را دیدم بالای آن نوشته بود: ( اصلاح و معالجه قلب).
میگوید در آن دکان داخل شدم؛ مردی کهن سالی را دیدم،
از بس که متحیر شده بودم برایش گفتم: آیا تو قلب را معالجه میکنی؟؟!! حالتم را دید یک تبسم کرد....
برایم گفت: بلی من معالج قلب هستم، باز از دستم گفت: بیا بنشین!
گوش راستش را نزدیک قلبم نمود، مرا گفت: خاموش باش بعد از چند لحظه برایم گفت:
ای فرزندم! ضربان قلب تو کمی تیز است..... ای فرزندم! تشویش نکن! پیش من دوای آسان است..... ما قلب را معالجه میکنیم اما مطابق نوعیت قلب برایش دوا توصیه میکنیم......
برایش گفتم: توضیح بده!
-گفت: این عملی است که از آباء و اجدادم میراث برده ام....
در دنیا قلب های مختلف است: قلب مشروح..وقلب مجروح.. وقلب مذبوح..قلب رحيق.. وقلب سحيق.. وقلب حريق.. وقلب غريق..قلب منقوع.. وقلب مفجوع.. قلب سليم.. وقلب عليل.. وقلب سقيم.. قلب فياض.. وقلب جياش...قلب مغرور.. وقلب مسرور..
#پاک_است_ذاتی_که_گرداننده_قلبها_است.
-برایش گفتم:
پیش یک حیرت داشتم، حال ده برابر متحیر شدم
- آن پیر مرد خندید مثل خنده انسان هوشیار و زیرک...
- برایم گفت: ای فرزندم! تشویش نکن! تو و تمام کسانی که پیشم می نسخه دارم.......
قلم و کاغذ بیاور که برایت یک نسخه بنویسم؛
آوردم، برایم نوشت:
ای فرزندم! روزی تو مقرر شده است؛ پس ناحق خسته نشو!
ای فرزندم! تقدیر تو نوشته شده است؛ پس تشویش نکن!
ای فرزندم! دوستت از تو هم کرده عاجز تر است؛ پس فکر چیزیرا نکن!
ای فرزندم! دشمن تو ضعیف است؛ پس نترس!
- قلب خود را از سه چیز پاک کن! ۱- بدی ۲-حسد ۳- ریا.
- قلب خود را به سه چیز آراسته کن!
۱- راستی ۲- اخلاص ۳- تقوی.
در قلب خود سه چیز را جای بده!
۱- تسلیمی پروردگار ۲- حب رسول ۳- شکر الله در آشکار و پنهان.
همه مخلوقات را به پروردگارت بگذار! چون مدبر امور انسان است، فقط به اصلاح خود فکر کن!
باید سه چیز داشته باشی!:
۱- زبان ذاکر ۲- جسد صابر ۳- عقل عارف.
از سه چیز دوری کن!
۱- سخن زدن درمورد مردم ۲- فریب مردم ۳- همنشینیبا مردم بد.
#پس_این_نسخه_را_تطبیق_کن_قلب_تو_شفایاب_میشود.
یاالله برای ما توفیق عمل نصیب کن!!!!!!


ناشناس

896

خودت را بشناس و به آن ببال.


حکیم ارد بزرگ

896

مرگ و پایانی نیست، دگرگونی و آمیختگی با گیتی، آینده همه زندگان است.


حکیم ارد بزرگ

896

زندگی پیشکشی است ، برای شاد زیستن.


حکیم ارد بزرگ

896

E