صبح ونهار خوردن یک دانه سیب خوب است


ناشناس

896

احمد شاه بابا 45 سال پادشاهی کرد


ناشناس

896

پول دار شدن آسان است. اما آدم شدن سخت است.


ناشناس

896

خطر یک واقعیت است ترس یک انتخاب !


ناشناس

896

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود، باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛ هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید


آنتونی رابینز

896

کودکی از پدرش پرسید : بابا مرد یعنی چه؟!
پدر گفت : مرد به کسی میگن که بدون هیچ چشم داشتی خودش را وقف راحتی، آسایش و رفاه خانواده اش میکنه
کودک گفت : کاش منم میتوانستم مثل مادرم يك مرد بشم...


ناشناس

896

حق خواستنی نیست گرفتنی هست


ناصری

896

20 راز خوشبختی در خانواده!

1. خوش بختی خانه در خدا پرستی است.
2. عزت خانه در دوستی است.
3. ثروت خانه در شادی است.
4. زیبایی خانه در پاکیزگی است.
5. پاکی خانه در پرهيزگارى است.
6. نیاز خانه در معنویات است.
7. استحکام خانه در تربیت است.
8. گرمی خانه در محبت است.
9. صفای خانه در محبت است.
10. پیشرفت خانه در قناعت است.
11. لذت خانه در سازگاری است.
12. سعادت خانه در امنیت است.
13. روشنایی خانه در آرامش است.
14. رفاه خانه در حرمت و تفاهم است.
15. ارزش خانه در اعتماد و اطمینان است.
16. سلامتی خانه در نظافت و پاکیزگی است.
17. صفت خانه در انصاف و گذشت است.
18. شرافت خانه در لقمه حلال است.
19. زینت خانه در ساده بودن است.
20. آسایش خانه در انجام وظیفه است.


ناشناس

896

سرنوشت یگ چانس نیست بلکه یک انتخاب است چیزی نیست که بخاطر اش منتظر بود بلکه چیزیست که باید بخاطر بدست اوردن اش تلاش کرد


شریف

896

تیزترین دندانها پشت چرب ترین زبان ها پنهان اند


وحید احمدی

896

For all sad words of tongue or pen the saddest are these:it might have been


ناشناس

896

به دنبال شاديها برويد غم ها خودشان ما را پيدا مي كنند


ناشناس

896

سه تا مرد مست بودن سوار تاکسی شده بودن.
وقتی اون سه تا سوار شدن و در رو بستن راننده که میبینه اینا مست هستن میخواد ازشون یه پولی بکنه! سریع ماشین رو روشن میکنه بعد زود خاموش میکنه میگه: مسافرین عزیز رسیدیم به مقصد!!
مرد اولیه پول میده پیاده میشه...
مرد دومیه نه تنها پول میده بلکه تشکر هم میکنه...
مرد سومیه اما با عصبانیت تمام یه دونه محکم میزنه توکله راننده!!!
... ... راننده آخه میگه چرا زدی؟!!!!!
مرد سومیه میگه: اینو زدم که درس عبرتی بشه واست از این به بعد تند نری، داشتی هممونو به کشتن میدادی مردیکه !!!


ناشناس

896

´کارل یونگ´ معتقد بود ما نمیتوانیم صفتی را که در خود نداریم در دیگری تشخیص دهیم.
به عنوان نمونه اگر شما فردی را خودخواه میدانید، مطمئن باشید شما هم میتوانید به همان اندازه خودخواهی نشان دهید. چرا که ما نمی توانیم چیزی را درک کنیم بدون اینکه خود، آن نباشیم.
´مولانا´ در کتاب فیه ما فیه آورده است:
اگر در برادر خود عیب می بینی، آن عیب در توست که در او می بینی.
عالَم همچنین آیینه است؛ نقش خود را در او می بینی؛ که المؤمن مرآة المؤمن.
آن عیب را از خود جدا کن.
زیرا آنچه از او می رنجی،
از خود می رنجی ...


ناشناس

896

روزی حضرت سلیمان با لشکریان خود بر مرکب باد می گذشت . کشاورزی را دید که با بیل کار میکند و هیچ به حشمت سلیمان و سپاه او نمی نگرد .
سلیمان در شگفت شد و گفت : ما از هر جا که گذشتیم کسی نبود که ما را و حشمت ما را نظاره نکند . و پیش خود گفت این مرد یا خیلی زیرک و دانا و عارف است یا بسیار نادان و جاهل ....
پس فرمان ایست داد. سلیمان فرود آمد و گفت : ای جوانمرد جهانیان را شکوه و هیبت ما در دل است و از سیاست ما ترسند . چون ملک ما را ببینند در شگفت اندر شوند . و تو هیچ بما ننگری و تعجب نکنی؟
و این نوعی استخفاف و بی اعتنائی است که همی کنی .
آن مرد گفت : حاشا و کلا که چنان کنم . چگونه در مملکت تو استخفافی از دل کسی گذر کند . لیکن ای سلیمان من در نظاره جلال حق و قدرت او چنان مستغرق هستم که نیروی نظاره دیگران ندارم .
ای سلیمان عمر من این یک نفس است که میگذرد اگر به نظاره خلق آنرا ظایع کنم آنگاه عمر من بر من تاوان بود .
سلیمان گفت : اکنون از من حاجتی بخواه اگر حاچتی در دل داری؟
گفت : آری حاجتی در دل دارم و مدتهاست که من در آرزوی آن حاجتمو آن این است که مرا از دوزخ رها کن.
سلیمان گفت : این نه کار من است که کار آفریدگار عالم است .
گفت : پس تو هم چون من عاجزی و از عاجز حاجت خواستن به چه روی بود ؟؟؟؟
سلیمان دانست که مرد هوشیار و بیدار است . پس او را گفت : مرا پندی ده....مرد گفت : ای سلیمان در ولایت حاظر منگر بلکه در عاقبت بنگر ....
ای سلیمان چشم نگاه دار تا نبینی که هر چه چشم نبیند دل نخواهد و سخن باطل مشنو که باطل نور دل را ببرد


خواجه عبدالله انصاری

896

بد نباش....
ولی ب ساده گی خوبی نکن .....


ناشناس

896

اعتماد بنفس بزرگترین قدم برای پیشرفت است. و اعتماد بنفس ایجاد میشود و دایره موفقیت را میسازد.
اعتماد بنفس موفقیت میسازد و موفقیت اعتماد بنفس. همیشه این چرخه را تقویه کنید.


محمد ناصر سبحان

896

دنیا فقط به اندازه دید ما بزرگ است،
دنیای بزرگتر مشکلات بیشتر.
دنیای کوچکتر مشکلات کمتر.
پس چرا باز هم دنبال بزرگی دنیا هستیم؟


محمد ناصر سبحان

896

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس هیچ انتظاری ندارم
انتظارات صدمه زننده هستند
خوشحال باش و فقط برای خودت زندگی کن.


شکسپیر

896

آدم هاییکه خوبی/بدی میکنند بخاطریکه طرف مقابلی خوبی/بدی کرده است.
اینها خوب یا بد نیستند اینها معامله گر هستند.
خوب همیشه خوبی میکند و بد همیشه بدی.


محمد ناصر سبحان

896

E