ماوقتی میمیریم که در عمق فاجعه باشیم
فاجعه هولناکی که محتوایی ان دروغ وبنیاد ان فریب باشد!


Atefa Mansuri

896

کسی که بسیار می‌خواند و میداند اما وارد مبارزه برای آزادی نمی شود.
مانند
فروشگاه بزرگی است که بر در ورودی آن نوشته شده
تعطیل است.


ناشناس

896

وقتی با افراد منفی روز خود را سپری میکنید انتظار نداشته باشید زندگی مثبتی داشته باشید.


ناشناس

896

شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد.


چگوآرا

896

بعضی‌ها «گوش» دارند؛ اما گوش‌شان، برای شنیدن «غار» ندارد.


علی شاه ظریفی

896

در واقع انسانها ما را نا امید نمی کنند. ما به طور مداوم در مورد افراد اشتباه خواب می بینیم.


ناشناس

896

به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم


ناشناس

896

زندگی کوتاه تر از اونه که بخای دو روز رو مثل هم زندگی کنی😉


ناشناس

896

حس امیدواری و مثبت اندیشی از جمله پیش نیازهای موفقیت هست.


محمد ناصر سبحان

896

‏انسانیت رو از همونجایی گم کردیم که خوبی رو وظیفه و خوبها رو خر فرض کردیم


ناشناس

896

آدم هاییکه خوبی/بدی میکنند بخاطریکه طرف مقابلی خوبی/بدی کرده است.
اینها خوب یا بد نیستند اینها معامله گر هستند.
خوب همیشه خوبی میکند و بد همیشه بدی.


محمد ناصر سبحان

896

همیشه #جاهل یا #افراط گر و تجاوزکار ویا کندرو و #تفریط کننده است.


امام علی (ع)

896

يك سيب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد!
ميليونها جسد افتاد ولي بشر انسانيت را درك نكرد..


چارلي چاپلين

896

بخند !
به ملتی که دوست دارن بهشتی شن ولی دوست ندارن بمیرن !


ناشناس

896

حکومت های فاسد همیشه یک شریک جرم قدرتمند دارند.
´مردمانی بی تفاوت و احمق´


ناشناس

896

تو میکشی.....من میکشم
تو بازی های کودکانه ات را
من بار زندگیم را...


ناشناس

896

‏‌
عقیده‌ای که ادعای کامل بودن دارد
«پـويــا نیست
و اگر ادعای پویایی دارد
«کـامـل» نیست
و‌داشتن هردو‌ ادعا یعنی دروغگو است


استیون هاوکینگ

896

انسان به خاطر نان زندگی نمیکند
انسان به خاطر شرف و آزادی زندگی
میکند


حضرت مسیح

896

تا وقتی طرفدار حق هستند که حق طرفان باشد.


محمد ناصر سبحان

896

از قديم الايام چه خوب گفته اند
باري ز قبل صد باري هم مينداز ....


ناشناس

896

E