هر وقت پدرم این ترانه را می خواند که «وقتی بچه بودی، عادت داشتی روی دوشم بنشینی، پدر نردبان بچه هایش است…» دلم می گرفت و برای پدرم غصه می خوردم.
<br>پدر به چشم پسرش، بزرگ ترین و قوی ترین مرد دنیا است. پدر من یک سرباز بود. او در زندگی اش هم مثل یک سرباز قوی و با اراده بود. او شخصیتی نیرومند داشت و سختی های روزگار موهایش را سفید کرده بود. از نوجوانی برای تامین زندگی خانواده اش دوندگی و کار و کسب درآمد را شروع کرد. همیشه تا دیر وقت کار می کرد، اما هرگز گله نمی کرد. علی رغم سختی هایی که در بیرون تحمل می کرد، در خانه همیشه چهره ای خندان داشت.
<br>
<br>با وجود آن که پدرم هر روز از صبح زود تا دیر وقت شب دوندگی می کرد، اما تحصیل من و برادرم در مدرسه، فشار مالی خانواده را سنگین کرده بود و خانواده ام زندگی را به سختی می گذراند.
<br>پدرم برای بهبود دادن به معاش و درآمد خانواده، یک حوضچۀ پرورش ماهی کرایه کرد. پولش را قرض گرفت؛ بچه ماهی خرید و هر روز به تغذیۀ آنها مشغول شد. چشم گذاشته بود که بچه ماهی ها زود رشد کنند. چادری کنار حوضچه زد و هر روز از صبح تا شب به آن، که امید خانواده شده بود، رسیدگی کرد. مادر مترصد بود که بعد از فروختن محصول، چند اسباب جدید به خانه اضافه کند. من و برادرم هم امیدوار بودیم کتاب های جدیدی بخریم.
<br>اما یک روز با خبر غیرمنتظره ای که پدر به ما داد، همۀ رؤیاهایمان رنگ باخت. همۀ ماهی ها مرده بودند. سکوت مرگباری خانه را فراگرفت. صدای گریۀ مادرم را از اتاق می شنیدم که با خودش نجوا می کرد: «همه چیز تمام شد! این همه پول از دیگران قرض گرفته بودیم.» در این هنگام پدرم لبخندی به مادرم زد و گفت: «عیبی ندارد! موفقیت که قرار نیست به آسانی به دست بیاید! این شکست برای ما درس می شود.»
<br>بعداً از پدرم پرسیدم: وقتی ماهی ها مردند، همۀ ما گریه می کردیم. چرا شما گریه نکردید؟
<br>پدرم جواب داد: «مردها نباید گریه کنند، فوق فوقش باید از اول شروع کنند.»
<br>پدرم برای جبران زیان مالی که بر خانواده وارد شده بود، خود را روزانه بیست و چهار ساعت وقف کار در کنار حوضچه کرد. دیگر کم پیش می آمد که او را ببینیم. چین های روی صورتش عمیق تر شد، موهایش سفیدتر شد و خیلی پیرتر از سنش به نظر می رسید. طوری که گاه از خودم می پرسیدم آی این مرد که می بینم، پدر من است؟ آیا او واقعاً کمتر از ۵۰ سال دارد؟
<br>کم کم که بزرگ می شدم، عزمم را جزم کردم که برای بهتر و آسان تر شدن زندگی برای پدرم تلاش بیشتری بکنم و در زندگی موفق باشم.
<br>در پایان سال ۱۹۹۸خدمت سربازی را تمام کردم و وارد دانشگاه ارتش شدم. حوضچۀ پرورش ماهی پدرم هم چند سال متوالی محصول خوبی داد. در تعطیلات زمستانی بعد از نیم سال اول تحصیلم در دانشگاه، با حقوقی که گرفته بودم، یک ریش تراش برقی برای پدرم هدیه خریدم. وقتی آن را به او دادم، پدرم ریش تراش را در دو دستش گرفت و مدتی طولانی به آن خیره شد. متوجه شدم که چشم هایش پر از اشک شد.
<br>پدرم که مردی دارای شخصیت محکم و قوی، با هدیۀ کم ارزشی که از پسرش گرفته بود، متأثر شد و اولین بار گریه کرد. عشق پدر به فرزندان، عشقی عمیق و بزرگ است. من هرگز اشک پدرم را فراموش نخواهم کرد.


ناشناس

896

نه بخاطر رفتن به ‫‏بهشت‬ خوبی میکنم و نه هم از ترس ‫جهنم‬ است که بدی نمی کنم.
<br>فقط سعی میکنم اعتماد خدای را نشکنم که مرا انسان خلق کرد نه حیوان یا هم چیز دیگر.


محمد ناصر سبحان

896

‫#‏بزرگ‌ترین‬ دستاوردها
<br>نصیب ‫#‏کسانی‬ می‌شود که
<br>به یک آغاز کوچک ، راضی بوده‌اند …


ناشناس

896

برد بار ترین مردم کسانی هستند که هنگام خشم کردن می بخشند.
<br>شکیباترین مردم کسانی هستندکه خشم خودرافرومی برن.
<br>ثروتمندترین مردم کسانی هستند که به آنچه خدانصیب شان نموده راضی باشند.
<br>دوست ترین مردم به پیشگاه خداوند(ج)کسانی هستند که بیادخداباشند


محمد ناصر سبحان

896

می گویم: به چه فکر می‌کنی عزیزم؟
<br>&#39;جواب می‌دهد: &#39;به رنجی که می‌کشم.&#39;
<br>می‌گویم: &#39;می‌فهمم.&#39;
<br>جواب می دهد:&#39; نه نمی‌فهمی. رنج انواع مختلف دارد. هرکسی هم رنج خودش را دارد. نه تو رنج من را می‌فهمی و نه من رنج تو را. مثل خیلی چیزهای شخصی هرکسی هم یک رنج شخصی دارد که هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند آن را بفهمد.&#39;
<br>- آرام روانشاد | ساعت ویرانی


مینیمال های برای زندگی

896

فرهنگ لغات با اضافه کردن واژه# مصلحت# در زبان
<br>بزرگترین خدمت را به سیاستمداران و دروغ هایشان کرد.


همایون کامگار

896

به بعضیها باید گوش زد کرد :
<br>برای رعایت از صحت دهان و دندان،از فرو بردن هر گونه اعتقادات شخصی خود،در حلق دیگران جدأ خود داری فرمائید.


همایون کامگار

896

برگ در انتهاي زوال مي افتد و ميوه در انتهاي کمال. بنگر که چگونه مي افتي، چون برگ زرد يا سيب سرخ؟


ایرانی

896

دوستی کلام زیباییست که هرکس درکش کرد، ترکش نکند ...


ناشناس

896

E