وقتی احمق هستی که فکر کنی احمق هستی.
از فیلم فورست گامپ


Tom Hanks

896

ادمهای خوب امروزی همانانی هستند که بما بدی نمیکنند.


محمد ناصر سبحان

896

سگي نزد شير امد و گفت: با من کشتي بگير! شير سر باز زد و نپذيرفت. سگ گفت: نزد تمام سگان خواهم گفت که شير از مقابله با من مي هراسد!! شير گفت: سرزنش سگان را خوشتر دارم از اينکه شيران مرا مسخره کنند که با سگي کشتي گرفته ام...!


ناشناس

896

بدترین #شکنجه برای #انسان این است که از #فساد همه‌چیز آگاه باشد و بر اصلاح هیچ‌چیز #قادر نباشد...


هرودت

896

انسان نمی‌تواند با شک زندگی کند ولی با واقعیّت و حقیقت تلخ می‌تواند 👤 دکتر ´فرهنگ هلاکویی´ 💢 جامعه‌شناس ايرانی مقيم آمريکا


دکتر ´فرهنگ هلاکویی´

896

انسان باید خود رابشناسه


ایمل احمدی

896

بدون هدف ما در دایره ای در حرکت هستیم که به منزل نمیرسیم.


ناشناس

896

مسلمانی دوچیز است و بس نخور مال مردم میآزار کس


ناشناس

896

دوست همه کس دوست هیچ کس است


عطاالله رسا

896

پلتو فیلسوف غربی ۳۰۰سال قبل از میلاد به این باور بود که رهبران دولتها باید فیلسوف باشند و یا اینها علم فلسفه را فرا بگیرند تا بتوانند بصورت درست رهبری کنند و مشکلات را حل کنند.


پلوتو

896

اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد برد


امیل زولا

896

بد ترین کلمه ای کاش و اگر می باشد


ناشناس

896

ما را شراب روضه شاهی به کار نیست یک پیاله چایی تلخ یک دوست خرابات کار است


Nematullah

896

نیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کند


سعدی

896

خودت را بشناس و به آن ببال.


حکیم ارد بزرگ

896

مرگ و پایانی نیست، دگرگونی و آمیختگی با گیتی، آینده همه زندگان است.


حکیم ارد بزرگ

896

بهترین هدیه پدر و مادر به فرزند ، آموزش ادب و انسانیت است.


حکیم ارد بزرگ

896

انسان های فرهمند و خود باور به دنبال کف زدن دیگران نیستند، آنها شکوه و ارزش کار خود را باور دارند


Mohammad Wais Khetab

896

مشوق خودت باش، دنیا به اندازه کافی از تو انتقاد میکند. خودت به این منتقدین اضافه نشو!


ناشناس

896

مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه اینست که خودش نمیتواند حرف کسی را باور کند.


جورج برنارد شاو

896

E