اصول و قوانین photo

Principles

تعداد نتیجه: 2´سی توصیه مهم´

با حوصله مطالعه کنید و برای کسانی که دوستشان دارید به اشتراک بگذارید .

1 - هر روز 10 تا 30 دقيقه پياده‌روى كنيد و به هنگام راه رفتن، لبخند بزنيد. اين بهترين داروى ضدافسردگى است.

2- هر روز حداقل 10 دقيقه در يك مكان كاملاً ساكت و بى‌سر و صدا بنشينيد.

3- هرگز از خوابتان نزنيد. يك دستگاه ضبط فيلم بخريد و برنامه‌هاى تلويزيونى مورد علاقه‌تان كه شبها ديروقت پخش مى‌شوند را ضبط كنيد و روز بعد ببينيد.

4- هر روز صبح كه از خواب بلند مى‌شويد، جمله زير را تكميل كنيد: «هدف امروز من ....................... است.»

۵ - با اين سه «الف» زندگى كنيد: انرژى، اشتياق، احساس يگانگى

۶- نسبت به سال قبل كتاب‌هاى بيشترى بخوانيد و بازى‌هاى بيشترى بكنيد.

۷- هر روز زمانى را براى..حقوق شوهر بالای زن
۱- در هر کار از شوهر اطاعت کند بشرط اینکه آن کار گناه و معصیت نباشد.
۲- نان و نفقه خود را باید مطابق قدرت و توان شوهر از او بخواهد .
۳- بدون اجازه شوهر به کسی اجازه ورود به خانه ندهد .
۴- بدون اجازه شوهر از خانه خارج نشود .
۵ - بدون اجازه شوهر از مال او به کس چیزی ندهد.
۶- بدون اجازه شوهر نماز نفل نخواند و روزه نفلی نگیرد .
۷- اگر شوهر او را به بستر فرا خواند بدون عذر شرعی 'حیض ، نفاس ' از پاسخ به درخواست او انکار نورزد .
۸- شوهرش را بخاطر اینکه مال زیادی ندارد یا اینکه صورت و قیافه خوبی ندارد حقیر نشمارد .
۹- اگر در شوهر هر کار بر خلاف شریعت ببیند با رعایت ادب و احترام شوهر ، او را از این کار منع کند ، و مؤدبانه به او تذکر دهد .
۱۱ - در جلو کسی از شوهر..
ادامه را بخوانید