گفته photo

گفته

تعداد نتیجه: 3219آدم هاییکه خوبی/بدی میکنند بخاطریکه طرف مقابلی خوبی/بدی کرده است.
اینها خوب یا بد نیستند اینها معامله گر هستند.
خوب همیشه خوبی میکند و بد همیشه بدی.همیشه #جاهل یا #افراط گر و تجاوزکار ویا کندرو و #تفریط کننده است.يك سيب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد!
ميليونها جسد افتاد ولي بشر انسانيت را درك نكرد..بخند !
به ملتی که دوست دارن بهشتی شن ولی دوست ندارن بمیرن !حکومت های فاسد همیشه یک شریک جرم قدرتمند دارند.
´مردمانی بی تفاوت و احمق´تو میکشی.....من میکشم
تو بازی های کودکانه ات را
من بار زندگیم را...‏‌
عقیده‌ای که ادعای کامل بودن دارد
«پـويــا نیست
و اگر ادعای پویایی دارد
«کـامـل» نیست
و‌داشتن هردو‌ ادعا یعنی دروغگو استانسان به خاطر نان زندگی نمیکند
انسان به خاطر شرف و آزادی زندگی
میکندتا وقتی طرفدار حق هستند که حق طرفان باشد.از قديم الايام چه خوب گفته اند
باري ز قبل صد باري هم مينداز ....نه مرگ آنقدر تلخ است
ونه زندگی آنقدر شیرین
که انسان برای این دو
شرفش را بد هدوطن هوتل نیست که هر وقت خدماتش بد شد ترکش کنیم. ما اینجا میمانیم.
(دیوار نوشته در سوریه)بعضیها را نمیشود قانع کرد پس باید به نفهمی شان احترام گذاشت.وجود پدر ۴۰ برابر امن تر از خانه ایست که درش۴۰ تا قفل دارد
وجود مادر ۴۰ برابر راحت تر از هتلی است که ۴۰ پرسنل دارد
پدر یعنی امنیت
مادر یعنی آرامشیکی گفت چه دنیای بدی
حتی شاخه های گل هم خار دارند
دیگر گفت
چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پر از خار هم گل دارند
عظمت در نگاه است نه در چیزی ک می نگریمدکتر : بعضی وقتا احساس افسردگی می کنم.
این حس منو می ترسونه.
قاضی : نمی تونی با دارو کنترلش کنی؟
دکتر : ترجیح میدم بدون دارو این کارو بکنم.
قاضی : پس توام به دارو اعتقاد نداری دکتر!
دکتر : مگه تو به عدالت اعتقاد داری؟!
دیالوگی ماندگار از کتاب
´سپس هیچکدام باقی نماندند´هيچ کس نميتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند
اما همه مي توانند از همين حالا شروع کنند و پايان تازه اي بسازند...کودکان‌تان را از جهنم نترسانید...
#ذات او را پاک پرورش دهید...
وعده ی بهشت به او ندهید٬
به او بیاموزید:
خوب بودن لازمه‌ی #انسانیت است...‌ اهمیت و اوج زندگی در همین است
که موقت است
تو باید جاودانگی خودت را در جای
دیگری نشان بدهی
و آنجا انسانیت است..گویند عقل فلانی به چشمانش است
وای از آنی که عقلش به گوش هایش استاز #جاهل انتقاد مکن که دشمنت میدارد
از #عاقل انتقاد کن که دوستت میدارد.مشکل از جایی شروع شد که تصور کردی خیلی مهم شدی...!!!فرق برنامه نویس با شاعر چیست؟
کار برنامه نویس: ساده سازی یک مسله.
کار شاعر : پیچیده سازی یک جمله یا مطلب.
مواد کاری برنامه نویس: عقل و منطق
مواد کاری شاعر: احساسات و غلو
یعنی کاملا بر عکسیم ادمه دارد هنو...هر كس بنفع خود كار ميكند، اگر همه بنفع ما كار كنيم، فايده هر نفر چند برابر خواهد شد.
ولي انگار حسادت از نفع ما با ارزشتر هست.وقتی از خدا یک چیزی بزرگ میخواهی
میبایست ایمانت به قدرت و بخشندگی خدا هم به بزرگی همان چیز باشد.
اگر می خواهید شخصیت کسی را آزمایش کنید ، به او قدرت بدهید. - آبراهام لینکلناگر می خواهید #شخصیت کسی را آزمایش کنید ، به او #قدرت بدهید.اگه قرار بود ما خوش و خوشحال زندگی کنیم نام این زندگی امتحان نمیبود.اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت می برد،محو طبیعت
می شود، کمتر سخت می گیرد،
می بخشد،می خندد،می خنداند و
با خودش در یک صلح درونیست؛
او نه بی مشکل است نه شیرین مغز!
او طوفان های هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته و قدر آنچه كه
امروز دارد را می داند.
او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زنـدگـی را در آغوش بگیرد...