گفته photo

Quote

تعداد نتیجه: 3235پلتو فیلسوف غربی ۳۰۰سال قبل از میلاد به این باور بود که رهبران دولتها باید فیلسوف باشند و یا اینها علم فلسفه را فرا بگیرند تا بتوانند بصورت درست رهبری کنند و مشکلات را حل کنند.اگر حقیقت را خفه کرده و در زیر زمین دفن کنید، باز هم رشد خواهد کرد و دارای چنان نیروی انفجارآمیزی خواهد شد که به هنگام انفجار هر چیزی را که در سر راهش باشد از میان خواهد بردنیکی چو از حد بگزرد نادان خیال بد کندانسان های فرهمند و خود باور به دنبال کف زدن دیگران نیستند، آنها شکوه و ارزش کار خود را باور دارندمشوق خودت باش، دنیا به اندازه کافی از تو انتقاد میکند. خودت به این منتقدین اضافه نشو!مجازات آدم دروغگو این نیست که کسی باورش نمیکند بلکه اینست که خودش نمیتواند حرف کسی را باور کند.ماوقتی میمیریم که در عمق فاجعه باشیم
فاجعه هولناکی که محتوایی ان دروغ وبنیاد ان فریب باشد!کسی که بسیار می‌خواند و میداند اما وارد مبارزه برای آزادی نمی شود.
مانند
فروشگاه بزرگی است که بر در ورودی آن نوشته شده
تعطیل است.وقتی با افراد منفی روز خود را سپری میکنید انتظار نداشته باشید زندگی مثبتی داشته باشید.شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می تواند از زندگی بگیرد.بعضی‌ها «گوش» دارند؛ اما گوش‌شان، برای شنیدن «غار» ندارد.در واقع انسانها ما را نا امید نمی کنند. ما به طور مداوم در مورد افراد اشتباه خواب می بینیم.به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویمزندگی کوتاه تر از اونه که بخای دو روز رو مثل هم زندگی کنی😉حس امیدواری و مثبت اندیشی از جمله پیش نیازهای موفقیت هست.‏انسانیت رو از همونجایی گم کردیم که خوبی رو وظیفه و خوبها رو خر فرض کردیمآدم هاییکه خوبی/بدی میکنند بخاطریکه طرف مقابلی خوبی/بدی کرده است.
اینها خوب یا بد نیستند اینها معامله گر هستند.
خوب همیشه خوبی میکند و بد همیشه بدی.همیشه #جاهل یا #افراط گر و تجاوزکار ویا کندرو و #تفریط کننده است.يك سيب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد!
ميليونها جسد افتاد ولي بشر انسانيت را درك نكرد..بخند !
به ملتی که دوست دارن بهشتی شن ولی دوست ندارن بمیرن !حکومت های فاسد همیشه یک شریک جرم قدرتمند دارند.
´مردمانی بی تفاوت و احمق´تو میکشی.....من میکشم
تو بازی های کودکانه ات را
من بار زندگیم را...‏‌
عقیده‌ای که ادعای کامل بودن دارد
«پـويــا نیست
و اگر ادعای پویایی دارد
«کـامـل» نیست
و‌داشتن هردو‌ ادعا یعنی دروغگو استانسان به خاطر نان زندگی نمیکند
انسان به خاطر شرف و آزادی زندگی
میکندتا وقتی طرفدار حق هستند که حق طرفان باشد.از قديم الايام چه خوب گفته اند
باري ز قبل صد باري هم مينداز ....نه مرگ آنقدر تلخ است
ونه زندگی آنقدر شیرین
که انسان برای این دو
شرفش را بد هدوطن هوتل نیست که هر وقت خدماتش بد شد ترکش کنیم. ما اینجا میمانیم.
(دیوار نوشته در سوریه)بعضیها را نمیشود قانع کرد پس باید به نفهمی شان احترام گذاشت.وجود پدر ۴۰ برابر امن تر از خانه ایست که درش۴۰ تا قفل دارد
وجود مادر ۴۰ برابر راحت تر از هتلی است که ۴۰ پرسنل دارد
پدر یعنی امنیت
مادر یعنی آرامش