علی شاه ظریفی photo

علی شاه ظریفی

تعداد نتیجه: 1بعضی‌ها «گوش» دارند؛ اما گوش‌شان، برای شنیدن «غار» ندارد.