Mohammad Wais Khetab photo

Mohammad Wais Khetab

تعداد نتیجه: 1انسان های فرهمند و خود باور به دنبال کف زدن دیگران نیستند، آنها شکوه و ارزش کار خود را باور دارند