مولانا photo

مولانا

تعداد نتیجه: 6منگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی
مفروش خویش ارزان که تو بس گران بهاییبگذار آبها #ساکن شوند تا #عکس ماه و ستاره ها را در #وجود خود ببینی.چون دلت با ما نباشد،
همنشینی سود نیست!باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو.کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد
ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن
ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو
گرگ تویی شبان منم خویش چو من شبان مکن
هر بن بامداد تو جانب ما کشی سبو
کای تو بدیده روی من روی به این و آن مکن
شیر چشید موسی از مادر خویش ناشتا
گفت که مادرت منم میل به دایگان مکن
باده بنوش مات شو جمله تن حیات شو
باده چون عقیق بین یاد عقیق کان مکن
باده عام از برون باده عارف از درون
بوی دهان بیان کند تو به زبان بیان مکن
از تبریز شمس دین می رسدم چو ماه نو
چشم سوی چراغ کن سوی چراغدان مکندر زمانه های قدیم سفر از یک شهر به شهر دیگر با چهارپایان صورت می گرفت به عزم سفر با دوستانم برای تجارت وارد شهری شدیم و من در جمع دوستانم مأمور خرید لوازم مورد نیاز بودم و بدین مناسبت اول صبح وارد مغازه ی شدم و شخصی دیگری هم بعد از من وارد مغازه شد و قصد خرید مفصل و عمده داشت و صاحب مغازه به او گفت : لطفا از مغازه ی رو بروی من , اجناس مورد نیاز را تهیه کنید . مشتری رفت , به او گفتم : شما که این جنس را بیش از در خواست مشتری داشتید , چرا با او معامله نکردید ؟ بمن گفت : اول صبح چهره ی صاحب مغازه ی روبرو را بسیار غمناک دیدم و سبب
را از او پرسیدم پاسخ داد قرضدارم و امروز روز ادای دین است , ولی ازدیروز تا به امروز به اندازه ی که بتوانم ادای بدهکاری کنم خرید و فروش نداشتم . من..
ادامه را بخوانید