کسی که #اندیشه اش کم باشد سخنش فراوان است


محمد (پیامبر اسلام)

896

هیچ #عبادتی همچون #فکر کردن نیست


محمد (پیامبر اسلام)

896

حضرت رسول ( ص ) فرمودند :

4 گوهر در بدن بنی آدم وجود دارد ،

چهار چیز آن چهار گوهر را نابود میکند :

- گوهر عقل ، که خشم آن را نابود میکند .

- گوهر دین ، حسد آن را از بین میبرد .

- گوهر حیا ، که طمع و آز آن را نابود میکند .

- گوهر عمل صالح ، غیبت آن را نابود میکند .


محمد (پیامبر اسلام)

896

شرف دنیا پرستان پول و ثروت دنیا است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمند تر باشد
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

به آنها که در زمین اند رحم کن تا آن که در آسمان است بر تو رحم کند
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

بهترین کار ها بعد از ایمان به خدا، دوستی با مردم است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

پاکدامنی و افتخار همیشه بر ثروت دنیا مقدم است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

پس برای هر یک از شما همین بس باشد که در رشتۀ که خدا می پیوندد چنگ زند
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

#اخلاق می تواند جانشین علم ومال و مقام وزیبایی و #سایر مزایا باشد، اما هیچ #نعمتی جای آن نمی گیرد.


محمد (پیامبر اسلام)

896

<br>خوشبویی و گشاده رویی دام دوستی است بردباری قبر عیبها.       <br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

جمال و زیبایی با لباس نیست که تو خودت را آن زینت می دهی، بل که به زیبایی و جمال به علم و ادب است.    


محمد (پیامبر اسلام)

896

<br>ینیم آن نیست که پدرش مرده باشد ،بل که یتیم کسی است که از عقل و ادب عاری و بی بهره است       <br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

تحصیل ادب به از تحصیل زر است.       


محمد (پیامبر اسلام)

896

جمال و زیبایی با لباس نیست که تو خودت را آن زینت می دهی، بل که به زیبایی و جمال به علم و ادب است.    


محمد (پیامبر اسلام)

896

<br>جماعت مایۀ رحمت و تفرقه موجب عذاب است
<br><br>


محمد (پیامبر اسلام)

896

آگر دین ندارید لااقل در دنیایی خود آزاده باشید                


محمد (پیامبر اسلام)

896

عشقهای #بزرگ و #پاک دامن نمی توان سدی بست و لو که این سد از #خون آتش باشد                  


محمد (پیامبر اسلام)

896

اگر امید نبود مادر فرزند خود را شیر نمی داد و کسی درخت نمی کاشت                 


محمد (پیامبر اسلام)

896

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»، «لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةُ»همانا بدترين مردم از نظر عذاب در روز قيامت تصويرگران اند. فرشتگان در خانه اي که سگ و تصوير وجود دارد وارد نمي شوند.

(تصويرگري را برخي اعم از عکاسي، مجسمه سازي، نقاشي و .. دانسته اند ولي عده اي تنها مجسمه سازي را مصداق آن دانسته اند).


محمد (پیامبر اسلام)

896

E