سورة الماعون

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ (1) فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ (7)
آيا کسي که همواره روز جزا را انکار مي کند، ديدي؟ (1) همان که يتيم را به خشونت و جفا از خود مي راند، (2) و [کسي را] به طعام دادن به مستمند تشويق نمي کند. (3) پس واي بر نمازگزاران (4) که از نمازشان غافل و نسبت به آن سهل انگارند. (5) همانان که همواره ريا مي کنند (6) و از [دادن] وسايل و ابزار ضروري زندگي [و زکات، هديه و صدقه به نيازمندان] دريغ مي ورزند. (7)
آيا ديدي آن کس را که روز جزا را انکار مي‌کرد؟ (1) اين همان شخص (بي رحم) است که يتيم را (از در خود) به قهر مي‌راند. (2) و (کسي را) بر اطعام فقير ترغيب نمي‌کند. (3) پس واي بر آن نماز گزاران. (4) که دل از ياد خدا غافل دارند. (5) همانان که (اگر طاعتي کنند به) ريا و خود نمايي کنند. (6) و زکات و احسان را (از فقيران و هر خير کوچک را حتي قرض را هم از محتاجان) منع کنند. (7)
آيا کسي که روز جزا را پيوسته انکار مي‌کند ديدي؟ (1) او همان کسي است که يتيم را با خشونت مي‌راند، (2) و (ديگران را) به اطعام مسکين تشويق نمي‌کند! (3) پس واي بر نمازگزاراني که... (4) در نماز خود سهل‌انگاري مي‌کنند، (5) همان کساني که ريا مي‌کنند، (6) و ديگران را از وسايل ضروري زندگي منع مي‌نمايند! (7)
Seest thou one who denies the Judgment (to come)? (1) Then such is the (man) who repulses the orphan (with harshness), (2) And encourages not the feeding of the indigent. (3) So woe to the worshippers (4) Who are neglectful of their prayers, (5) Those who (want but) to be seen (of men), (6) But refuse (to supply) (even) neighbourly needs. (7)