...گفتمان پیرامون ´مدیریت زباله های جامد شهر کابل´ توسط دانشگاه کیوتو، انستیتیوت تکنالوژی ناگویا جاپان و شهرداری کابل برگزار شده بود، از میان ۳۸۹۲ نفر طرح ما در جمله ۱۰ بهترین طرح ها انتخاب شد.
ممنون همه دوستان عزیز که در تمام مراحل این گفتمان حمایت کردند.


ناشناس

896

در